Impressum

Informacje zgodnie z § 5 TMG (ustawa tele-medialna) oraz odpowiedzialność za treść według § Sekcja 55 (2) RStV (umowa radiofoniczna):
Katarzyna Rezza Vega
c/o W. Weber
Coburger Str. 19
14612 Falkensee
management@kashiavega.com

Wyłączenie odpowiedzialnośCI

Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszej witryny, która jest ogólnie dostępna i udostępniana bezpłatnie, została przez nas opracowana z najwyższą możliwą dokładnością i dokładną weryfikacją danych. Jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § Sekcja 7 (1) TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 TMG,

my jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub
przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących

na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z
informacji zgodnie z prawem ogólnym pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność z tego
tytułu jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia. Po
powiadomieniu o odpowiednich naruszeniach dana treść zostanie natychmiast usunięta.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których
treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te
treści zewnętrzne. Za treść stron powiązanych zawsze odpowiada dany dostawca lub
operator stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń
prawnych w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie
łączenia. Jednak stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez
konkretnych dowodów naruszenia prawa. Po powiadomieniu o naruszeniach natychmiast
usuniemy odpowiednie linki.

Prawo autorskie

Treści publikowane na naszej stronie internetowej są chronione przez niemieckie prawo autorskie. Jakiekolwiek wykorzystanie zawartości strony niedozwolone przez prawo niemieckie wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich. Treść witryny, której właścicielem praw autorskich są osoby trzecie, jest odpowiednio oznaczona. Dystrybucja lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron nieautoryzowanych przez nas na piśmie jest niedozwolone i karane prawem. Dozwolone jest jednak kopiowanie i pobieranie informacji z naszej witryny w kontekście promocji artystki Kashia Vega.

Na tej stronie internetowej użyto zdjęć następujących autorów: Paweł Liszkowski, Magdalena
Lizakowska, Marcin Szabunia, Katarzyna Rezza Vega, Carpathia Festival

Żadnych reklam

Nie wolno wykorzystywać danych kontaktowych znajdujących się w Impressum do celów komercyjnych (reklamy), chyba że uprzednio wyrazimy na to pisemną zgodę.

FORMULARZ KONTAKTOWY