Polityka prywatności i cookies

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: kashiavega.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Katarzyna Rezza Vega, c/o W. Weber Coburger Str. 19 14612 Falkensee.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: management@kashiavega.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

2. Definicje

 • Administrator – Katarzyna Rezza Vega, c/o W. Weber Coburger Str. 19 14612 Falkensee.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 • RODO / GDPR / DSGVO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym kashiavega.com na które składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz użytkowników.
 • Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dhosting

4. Akceptacja polityki prywatności

Odwiedzając serwis, przeglądając, lub w inny sposób korzystając z jakichkolwiek usług lub informacji utworzonych, zebranych, opracowanych lub przesłanych do administratora, akceptujesz poniższe warunki polityki prywatności i świadczenia usług. Jeśli nie akceptujesz polityki prywatności administratora, jedyną opcją jest nie przeglądanie i nie korzystanie w inny sposób z usług administratora. Niniejsze warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a administratorem, a korzystanie z serwisu oznacza jednoznaczną akceptację tej umowy, co niniejszym przyjmujesz do wiadomości, akceptujesz i potwierdzasz.

5. Dane osobowe i cel zbierania

Administrator zapewnia ochronę prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkownika, ze standardami co najmniej odpowiadającym standardom określonych w RODO.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w serwisie, takich jak formularz kontaktowy czy wysyłając wiadomość email.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest administrator.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich, przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe mogą być powierzone i przetwarzane przez inne podmioty w celu wykonywania określonych usług na zlecenie administratora, w szczególności usług: Google Inc. w celach analizy danych.

Zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO dane mogą być profilowane.

Zgodnie z RODO – Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • bycia anonimowym
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • poprawienia i przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 • bycia powiadomionym o wycieku danych

6. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7.Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zgłoszeń złożonych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Dane te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu ani przekazywane osobom trzecim. Przechowujemy je przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz ewentualnego późniejszego kontaktu z użytkownikiem.

8.Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

9. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

10.Inne technologie

Administrator informuje niniejszym użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach serwisu:

 • Nasza strona korzysta z Google Analytics i Google Tag Manager. Usług i narzędzi do analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu użytkownika. Jest to pomocne w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników serwisu. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (łącznie z adresem IP użytkownika, przy użyciu metody „_anonymizeIp()”) Dane są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te służą Google do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dla operatorów witryn oraz świadczenia usług związanych z ruchem na witrynach internetowych. Google może również przekazywać te dane stronom trzecim. Robi to tylko, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub jeśli strony trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google, Inc.. Google , Inc. nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google , Inc. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak powinien pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się utrudnione, lub niemożliwe. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google, Inc. w sposób i w celach określonych powyżej. Polityka prywatności Google, Inc. znajduje się pod adresem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
 • Osadzone na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy użytkownik odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

11.Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności co pewien czas, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Zmiany w polityce prywatności będą wprowadzane w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności i stają się skuteczne w dniu ich opublikowania, a dalsze korzystanie z kashiavega.com po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza zgodę na ich przestrzeganie.

W przypadku zmiany polityki prywatności, wszystkie zmiany zostaną dodane do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności zawsze będzie umieszczona na powyższej stronie.